red woman


Ни - че - го я не хо - чу (с).


@настроение: апатия, хандра

@темы: апатия, хандра